AllmÀnna villkor

Privataktiebolaget Voldt Àr registrerat i Handelskammaren med nummer 31034646 och har sitt huvudkontor pÄ Haarbos 16 (3953 HA) i Maarsbergen.

Artikel 1 Definitioner

I dessa allmÀnna villkor anvÀnds följande villkor med följande betydelser, om inte annat uttryckligen anges: Erbjudande: Alla skriftliga erbjudanden till köparen om leverans av produkter frÄn sÀljaren, till vilka dessa villkor Àr oupplösligt förbundna. Voldt: Leverantör av produkter till köparen. Köpare: En fysisk eller juridisk person som utövar yrkesmÀssig verksamhet eller driver nÀringsverksamhet, och som ingÄr ett distansavtal med sÀljaren. Avtal: FörsÀljningsavtalet (distansavtal) för försÀljning och leverans av produkter som köparen köper av Voldt. Produkter: Produkterna som erbjuds av Voldt Àr biltillbehör och reservdelar till bilar i vid bemÀrkelse.

Artikel 2 TillÀmpning

Dessa allmÀnna villkor gÀller för varje erbjudande frÄn Voldt och varje avtal mellan Voldt och en köpare, samt för varje produkt som erbjuds av Voldt. Innan avtal (pÄ distans) ingÄs ska köparen ha tillgÄng till dessa allmÀnna villkor. Om detta inte rimligen Àr möjligt ska Voldt informera köparen om hur köparen kan komma Ät de allmÀnna villkoren, som i alla fall publiceras pÄ Voldts hemsida, sÄ att köparen enkelt kan spara dessa allmÀnna villkor pÄ en permanent data bÀrare. I undantagsfall kan dessa allmÀnna villkor frÄngÄs om detta uttryckligen skriftligen har avtalats med Voldt. Dessa allmÀnna villkor gÀller Àven för tillÀggs-, Àndrings- och uppföljningsavtal med köparen. Alla allmÀnna och/eller köpvillkor för köparen avvisas uttryckligen. Om en eller flera bestÀmmelser i dessa allmÀnna villkor Àr helt eller delvis ogiltiga eller upphÀvda, ska övriga bestÀmmelser i dessa allmÀnna villkor fortsÀtta att gÀlla och den eller de ogiltiga bestÀmmelsen eller bestÀmmelserna ska ersÀttas med en bestÀmmelse med samma syfte som den ursprungliga bestÀmmelsen. Otydligheter om innehÄll, tolkning eller situationer som inte regleras i dessa allmÀnna villkor ska bedömas och förklaras i enlighet med andemeningen i dessa allmÀnna villkor. Om det i dessa allmÀnna villkor hÀnvisas till honom/henne ska detta Àven tolkas som en hÀnvisning till det kvinnliga könet, om och i den mÄn det Àr relevant.

Artikel 3 - Erbjudandet

Alla erbjudanden frÄn Voldt Àr icke bindande, om inte annat uttryckligen anges skriftligen. Om erbjudandet Àr begrÀnsat eller gÀller under sÀrskilda villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet. Ett erbjudande finns inte förrÀn det Àr registrerat skriftligt. Voldts erbjudande Àr icke bindande. Voldt Àr endast bunden av erbjudandet om köparens accept av erbjudandet bekrÀftas skriftligen inom 30 dagar eller om köparen redan har betalat det förfallna beloppet. Voldt har trots detta rÀtt att vÀgra att ingÄ avtal med en potentiell köpare om det finns giltiga skÀl för det. Erbjudandet innehÄller en korrekt beskrivning av den produkt som erbjuds med tillhörande priser. Beskrivningen Àr sÄ detaljerad att köparen kan göra en bra bedömning av erbjudandet. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet kan inte binda Voldt. Alla bilder och specifik information i erbjudandet Àr endast vÀgledande och kan inte utgöra grund för ersÀttning eller uppsÀgning av avtalet (pÄ distans). Voldt kan inte garantera att fÀrgerna pÄ bilden exakt matchar produktens verkliga fÀrger. Leveranstider och villkor som nÀmns i Voldts erbjudande Àr vÀgledande och om de överskrids berÀttigar de inte köparen till hÀvning eller ersÀttning, om inte annat uttryckligen avtalats. Ett sammansatt erbjudande förpliktar inte Voldt att leverera en del av de varor som ingÄr i erbjudandet, eller erbjudandet till en del av det angivna priset. Om och nÀr det finns ett erbjudande gÀller detta inte automatiskt för Äterkommande bestÀllningar. Erbjudandena gÀller endast sÄ lÄngt lagret rÀcker och enligt bestÀllningsprincipen.

Artikel 4 - IngÄende av avtalet

Avtalet ingÄs vid den tidpunkt dÄ köparen accepterat ett erbjudande frÄn Voldt genom att bestÀlla den aktuella produkten via e-post och/eller hemsida och Voldt bekrÀftar denna bestÀllning skriftligen till kunden. Voldt kan lÀgga ett bud via hemsidan. Om köparen accepterat erbjudandet genom att ingÄ avtal med Voldt ska Voldt skriftligen bekrÀfta avtalet med köparen, Ätminstone via e-post. Om accepten avviker (pÄ mindre punkter) frÄn erbjudandet Àr Voldt inte bunden av det. Voldt Àr inte bunden av ett erbjudande om köparen rimligen kunde förvÀnta sig eller borde ha förstÄtt att erbjudandet innehÄller ett uppenbart fel eller tryckfel. Köparen kan inte göra gÀllande nÄgra rÀttigheter pÄ grund av detta fel eller tryckfel.

Artikel 5 Genomförande av avtalet

Voldt mÄste genomföra avtalet efter bÀsta kunskap och förmÄga. Om och nÀr ett gott utförande av avtalet krÀver det, har Voldt rÀtt att lÄta tredje part utföra vissa arbeten efter eget gottfinnande. Köparen ska se till att all information som Voldt anser nödvÀndig, eller som köparen rimligen bör förstÄ som nödvÀndig för avtalets fullgörande, levereras till Voldt i tid. Om nödvÀndig information inte levereras till Voldt i tid har Voldt rÀtt att avbryta genomförandet av avtalet. Vid genomförandet av avtalet Àr Voldt inte skyldig eller skyldig att följa köparens anvisningar om detta Àndrar avtalets innehÄll eller omfattning. Om anvisningarna leder till merarbete för Voldt Àr köparen skyldig att erlÀgga extra eller merkostnader i enlighet dÀrmed. Voldt kan krÀva sÀkerhet av köparen eller full betalning i förskott innan avtalet genomförs. Voldt ansvarar inte för skada, oavsett beskaffenhet, som uppkommit pÄ grund av att Voldt har Äberopat felaktiga och/eller ofullstÀndiga uppgifter som köparen lÀmnat, sÄvida inte detta fel eller ofullstÀndighet var kÀnt för Voldt. Köparen hÄller Voldt skadeslös för eventuella krav frÄn tredje man som lider skada i samband med avtalets genomförande och som kan hÀnföras köparen.

Artikel 6 - UppsÀgningstid

Vid leverans av produkter: Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att sĂ€ga upp avtalet utan att ange nĂ„gon anledning inom 30 dagar. ÅngerrĂ€tten börjar dagen efter att konsumenten eller ett ombud som konsumenten i förvĂ€g utsett och som nĂ€ringsidkaren har fĂ„tt kĂ€nnedom om har tagit emot varan. Du har 14 dagar pĂ„ dig att returnera din produkt efter avbokning.

Under Ängerfristen ska konsumenten hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller anvÀnda produkten i den utstrÀckning som krÀvs för att bedöma om han vill behÄlla produkten. Om han utnyttjar sin ÄngerrÀtt ska han returnera produkten till sÀljaren med alla medföljande tillbehör och - om möjligt - i originalskick och i originalförpackning, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner som sÀljaren har gett. Om konsumenten vill utnyttja sin ÄngerrÀtt ska han eller hon informera nÀringsidkaren om detta inom 30 dagar efter att han eller hon tagit emot produkten.

Om konsumenten vill utnyttja sin ÄngerrÀtt ska han eller hon informera nÀringsidkaren om detta inom 30 dagar efter att han eller hon tagit emot produkten.

Artikel 7 Leverans

Leveransort Àr den adress som köparen har lÀmnat till Voldt. Om avtalets start, genomförande eller leverans försenas pÄ grund av att köparen till exempel inte har lÀmnat alla begÀrda uppgifter i tid, inte samarbetar tillrÀckligt eller försenas pÄ grund av andra omstÀndigheter utanför Voldts kontroll, har Voldt rÀtt att en rimlig förlÀngning av leveranstiden. Alla överenskomna leveransvillkor Àr aldrig ödesdigra villkor. Köparen ska skriftligen meddela Voldt att han eller hon Àr försenad och ge honom eller henne en rimlig tidsfrist för fortsatt leverans. Köparen har inte rÀtt till ersÀttning pÄ grund av den försening som uppstÄr. Köparen Àr skyldig att ta emot varan vid avtalad tidpunkt, Àven om den erbjuds tidigare eller senare Àn avtalat. Om köparen vÀgrar att ta emot leveransen eller försummar att lÀmna information eller instruktioner som Àr nödvÀndiga för leveransen har Voldt rÀtt att förvara varan pÄ köparens bekostnad och risk. Om varan levereras av Voldt eller en extern transportör har Voldt rÀtt att debitera eventuella leveranskostnader, om inte annat skriftligen avtalats. Dessa faktureras separat, om inte annat uttryckligen avtalats. Om Voldt behöver information frÄn köparen i samband med avtalets genomförande börjar leveranstiden först nÀr köparen har gjort all nödvÀndig information tillgÀnglig för Voldt. Om Voldt har angett leveranstid Àr detta vÀgledande. LÀngre leveranstider gÀller för leveranser utanför NederlÀnderna. Voldt har rÀtt att leverera varan i delar, om inte detta avviker frÄn avtalet eller om delleveransen saknar sjÀlvstÀndigt vÀrde. Voldt har rÀtt att fakturera de levererade varorna separat. Leveranser kan endast ske om alla fakturor Àr betalda, om inte annat uttryckligen avtalats. Voldt förbehÄller sig rÀtten att vÀgra leverans om det finns en vÀlgrundad rÀdsla för utebliven betalning.

Artikel 8 Förpackning och transport

Voldt Ätar sig gentemot köparen att förpacka de varor som ska levereras pÄ ett korrekt sÀtt och att sÀkra dem pÄ ett sÀtt som sÀkerstÀller att de nÄr sin destination i gott skick vid normal anvÀndning. Om inte annat avtalats skriftligen ska alla leveranser inkludera mervÀrdesskatt (moms), förpackningar och förpackningsmaterial. Varumottagande utan anmÀrkning pÄ fraktsedel eller kvitto ska vara ett bevis pÄ att emballaget var i gott skick vid leveranstillfÀllet.

Artikel 9 Kontroll och klagomÄl

Köparen Ă€r skyldig att undersöka eller lĂ„ta undersöka den levererade varan vid leverans eller överlĂ„telse, dock i samtliga fall inom 24 timmar frĂ„n mottagandet av den levererade varan, och endast packa upp eller anvĂ€nda dem i den utstrĂ€ckning som behövs för att bedöma om varan finns. I samband med detta ska köparen kontrollera om den levererade produktens kvalitet och kvantitet överensstĂ€mmer med avtalet och om produkterna uppfyller de krav som gĂ€ller för dem i normala (kommersiella) förhĂ„llanden. Synliga fel eller defekter ska rapporteras till Voldt skriftligen efter leverans pĂ„ thom@koff.nl . Om produkten skadas pĂ„ grund av vĂ„rdslös hantering av köparen, ansvarar köparen för eventuell vĂ€rdeminskning av produkten. Köparen Ă€r skyldig att undersöka och informera sig om hur produkten ska anvĂ€ndas och för personligt bruk testa produkten enligt bruksanvisningen. Voldt tar inte ansvar för köparens felaktiga anvĂ€ndning av produkten. Om reklamation enligt föregĂ„ende stycke görs i tid ska köparen Ă€ndĂ„ betala för den köpta varan. Om köparen önskar returnera defekt vara, kan detta endast ske efter skriftligt förhandsgodkĂ€nnande frĂ„n Voldt pĂ„ sĂ€tt som angetts av Voldt. Voldt har rĂ€tt att pĂ„börja en undersökning av de returnerade varornas Ă€kthet och skick innan Ă„terbetalning sker. Återbetalningar till köparen ska behandlas sĂ„ snabbt som möjligt, men betalning kan ta upp till tre dagar efter mottagandet av returen. Återbetalningen görs till det kontonummer du tidigare angett. Om köparen utnyttjar sin reklamationsrĂ€tt har denne inte rĂ€tt att skjuta upp sin betalningsskyldighet eller att skriva av utestĂ„ende fakturor.

Om leveransen inte Àr komplett och/eller en eller flera produkter saknas pÄ grund av Voldt, ska Voldt efter begÀran frÄn köparen returnera den eller de saknade produkterna eller annullera resterande bestÀllning. BekrÀftelsen pÄ mottagandet av produkterna Àr ledande i detta fall. Eventuell skada som köparen lidit till följd av avvikande leverans kan inte ersÀttas av Voldt.

Artikel 10 Priser

Under erbjudandeperioden kan priserna pÄ de erbjudna produkterna inte höjas, om det inte sker Àndringar i momssatserna. De priser som anges i erbjudandet Àr exklusive moms, om inte annat uttryckligen anges. Priserna som anges i erbjudandet Àr baserade pÄ de kostnadsfaktorer som gÀllde vid avtalets ingÄende, till exempel import- och exporttullar, frakt- och lossningskostnader, försÀkringar samt eventuella avgifter och skatter. NÀr det gÀller produkter eller rÄvaror dÀr prisfluktuationer förekommer pÄ finansmarknaden och som Voldt inte har inflytande över kan Voldt erbjuda dessa produkter till varierande priser. Erbjudandet kommer att ange att priserna Àr vÀgledande priser och kan fluktuera.

Artikel 11 Betalning och indrivning

Betalning ska ske i förskott i den valuta som fakturan Àr utfÀrdad i, enligt angivet sÀtt. Köparen kan inte göra ansprÄk pÄ nÄgra rÀttigheter eller förvÀntningar utifrÄn en i förvÀg utfÀrdad budgetering, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om annat. Köparen ska göra en engÄngsbetalning till Voldts bankkonto och de uppgifter han fÄtt kÀnnedom om. Parterna kan endast komma överens om annan betalningsfrist efter uttryckligt och skriftligt medgivande frÄn Voldt. Om köparens periodiska betalningsskyldighet har avtalats har Voldt rÀtt att skriftligen med tre mÄnaders varsel justera gÀllande priser och avgifter. Vid likvidation, konkurs, hÀktning eller betalningsinstÀllelse frÄn köparens sida förfaller Voldts fordringar mot köparen omedelbart och förfaller till betalning. Voldt har rÀtt att anvÀnda de av köparen erlagda betalningarna först för att reducera kostnaderna, sedan för att reducera betalningsrÀnta och slutligen för att reducera kapitalbelopp och löpande rÀnta. Voldt kan utan dröjsmÄl vÀgra att acceptera ett betalningsförslag om köparen anger en annan ordning för tilldelningen. Voldt kan vÀgra att Äterbetala hela kapitalbeloppet om förfallen rÀnta och löpande rÀnta samt kostnaderna inte betalas. Om köparen inte fullgör sin betalningsskyldighet och inte har fullgjort sin skyldighet inom 30 dagar frÄn den för köparen uppstÀllda betalningsfristen Àr köparen i fördrag, givet att det Àr ett företag. FrÄn och med den dag dÄ köparen Àr i försening ska Voldt utan ytterligare meddelande om dröjsmÄl krÀva lagstadgad (kommersiell) rÀnta frÄn och med dröjsmÄlets första dag tills full betalning erhÄlls samt ersÀttning för de utomrÀttsliga kostnaderna enligt artikel 6: 96 i den hollÀndska civillagen, som ska berÀknas enligt omfattningen av dekretet om ersÀttning för utomrÀttsliga indrivningskostnader frÄn den 1 juli 2012. Om Voldt har Ädragit sig ytterligare eller högre kostnader som rimligen Àr nödvÀndiga, ska dessa kostnader vara berÀttigade till ersÀttning. Köparen ska Àven stÄ för rÀttegÄngs- och exekutionskostnaderna.

Artikel 12 Bevarande av ÀganderÀtt

Alla varor som levereras av Voldt förblir Voldts egendom tills köparen har fullgjort alla följande förpliktelser frÄn alla avtal som ingÄtts med Voldt. Köparen har inte rÀtt att pantsÀtta de varor som omfattas av ÀganderÀttsförbehÄllet eller att debitera dem pÄ annat sÀtt om ÀganderÀtten Ànnu inte Àr helt överlÄten. Om tredje man lÀgger beslag pÄ de varor som levererats under ÀganderÀttsförbehÄll eller önskar etablera eller utöva rÀttigheter till dem, Àr köparen skyldig att informera Voldt om detta sÄ snart detta skÀligen kan förvÀntas. Om Voldt vill utöva sin ÀganderÀtt enligt denna artikel, ger köparen hÀrmed sitt ovillkorliga och oÄterkalleliga samtycke och ger Voldt eller tredje man utsedd av Voldt rÀtt att betrÀda alla platser dÀr Voldts egendom finns och ta tillbaka dessa varor. Voldt har rÀtt att behÄlla den eller de produkter som köparen har köpt om köparen fortfarande inte har fullgjort sina betalningsförpliktelser, Àven om Voldt har en skyldighet att överlÄta eller överlÄta dem. NÀr köparen ÀndÄ fullgjort sina skyldigheter ska Voldt göra sitt yttersta för att leverera de köpta produkterna till köparen sÄ snart som möjligt, dock senast inom 20 arbetsdagar. Kostnader och andra (följd)skador till följd av att de köpta produkterna behÄlls ska stÄ pÄ köparens bekostnad och risk och ska ersÀttas av köparen vid första begÀran till Voldt.

Artikel 13 Garanti

Voldt garanterar att produkterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, anvÀndbarhet och/eller hÀlsa samt de lagregler/föreskrifter som gÀller vid avtalets ingÄende. Detta gÀller Àven om varan som ska levereras Àr avsedd för anvÀndning utomlands, och köparen uttryckligen skriftligen har meddelat sÀljaren om denna anvÀndning vid avtalets ingÄende. Om nÄgon garanti lÀmnas ska den begrÀnsas till vad som uttryckligen skriftligen överenskommits och endast i den mÄn garantin har erhÄllits frÄn leverantören/tillverkaren.

Artikel 14 UppsÀgning och upplösning

Voldt har rÀtt att avbryta fullgörandet av sina förpliktelser eller att upplösa avtalet om köparen inte eller inte fullt ut fullgör sina (betalnings)skyldigheter enligt avtalet. DÀrutöver har Voldt rÀtt att utan domstolsingripande upplösa det avtal som finns mellan Voldt och köparen, i den mÄn det Ànnu inte fullgjorts, om köparen inte, inte i tid eller inte riktigt fullgör skyldigheter som följer för honom av avtal som har ingÄtts med Voldt. Vidare har Voldt rÀtt att sÀga upp avtalet utan föregÄende meddelande om det uppstÄr omstÀndigheter av sÄdan karaktÀr att det inte lÀngre kan krÀvas att avtalet fullgörs eller att det inte lÀngre kan krÀvas att det fullgörs pÄ ett rimligt och skÀligt sÀtt. , eller om det uppkommer andra omstÀndigheter som Àr av sÄdan karaktÀr att det inte lÀngre kan förvÀntas att avtalet kommer att bibehÄllas utan Àndringar. Om avtalet upplöses förfaller Voldts fordran mot köparen omedelbart till betalning. Om Voldt avbryter fullgörandet av sina Ätaganden, ska Voldt behÄlla sina ansprÄk i enlighet med lagen och avtalet. VÄld har alltid rÀtt att krÀva ersÀttning.

Artikel 15 AnsvarsbegrÀnsning

Om Voldts fullgörande av avtalet leder till att Voldt blir skadestÄndsskyldig gentemot köparen eller tredje man, ska detta ansvar begrÀnsas till de kostnader som Voldt debiterar i samband med avtalet, om inte skadan beror pÄ uppsÄt eller grov vÄrdslöshet. Voldts ansvar Àr i vart fall begrÀnsat till det maximala ersÀttningsbelopp som försÀkringsbolaget betalar ut per hÀndelse och Är. Voldt ansvarar inte för följdskador, indirekta skador, utebliven vinst och/eller förlust, förlorade besparingar och skador till följd av anvÀndningen av de levererade produkterna. Voldt ansvarar inte för och/eller Àr skyldig att reparera skador som orsakats av anvÀndning av produkten. Voldt tillhandahÄller strikta underhÄlls- och bruksanvisningar som mÄste följas av köparen. Alla skador pÄ produkterna till följd av slitage och anvÀndning Àr uttryckligen undantagna frÄn ansvar (detta inkluderar spÄr av anvÀndning, anvÀndningsskador, fallskador, ljus- och vattenskador, stöld, förlust etc.). Voldt ansvarar inte för skador som Àr eller kan vara resultatet av nÄgon handling eller underlÄtenhet till följd av (defekt och/eller felaktig) information pÄ webbplatsen/webbplatserna eller frÄn lÀnkade webbplatser. Voldt ansvarar inte för och/eller Àr skyldig att reparera skador som uppkommit till följd av anvÀndning av produkten. Voldt tillhandahÄller strikta underhÄlls- och bruksanvisningar som mÄste följas av köparen. Alla skador pÄ produkter till följd av slitage och anvÀndning Àr uttryckligen undantagna frÄn ansvar (detta inkluderar spÄr av anvÀndning, skador frÄn anvÀndning, fallskador, ljus- och vattenskador, stöld, förlust etc.). Voldt ansvarar inte för skador som Àr eller kan vara resultatet av nÄgon handling eller underlÄtenhet till följd av (bristande och/eller felaktig) information pÄ webbplatsen/webbplatserna eller frÄn lÀnkade webbplatser. Voldt ansvarar inte för fel och/eller oegentligheter i webbplatsens funktionalitet och ansvarar inte för driftstörningar eller otillgÀnglighet av webbplatsen av nÄgon anledning. Voldt garanterar inte att innehÄllet i och e-post som skickas av/pÄ uppdrag av Voldt överförs korrekt och fullstÀndigt, inte heller att det tas emot i tid. Alla krav frÄn köparen pÄ grund av fel frÄn Voldts sida ska upphöra att gÀlla om dessa inte har anmÀlts skriftligen och styrkts till Voldt inom ett Är efter det att köparen fick kÀnnedom om, eller skÀligen kunde ha fÄtt kÀnnedom om, de faktiska förhÄllanden som ligger till grund för pÄstÄenden. Alla köparens krav ska under alla omstÀndigheter förfalla ett Är efter det att avtalet upphört att gÀlla.

Artikel 16 Force majeure

Voldt Àr inte ansvarigt om det inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet till följd av force majeure och kan inte heller hÄllas ansvarigt för att fullgöra nÄgon skyldighet om det Àr förhindrat att göra det till följd av en omstÀndighet som inte kan hÀnföras till Voldt och som Àr inte pÄ grund av Voldts ansvar enligt lag, rÀttspraxis eller allmÀnt vedertagna Äsikter. Med force majeure menas under alla omstÀndigheter, men Àr inte begrÀnsat till vad som i detta sammanhang anses vara force majeure i lag och rÀttspraxis, (i) force majeure av Voldts leverantörer, (ii) underlÄtenhet att uppfylla förpliktelser frÄn leverantörer som har föreskrivits. eller rekommenderas av köparen till Voldt, (iii) defekter i varor, utrustning, programvara eller material frÄn tredje part, (iv) statliga ÄtgÀrder, (v) strömavbrott, (vi) fel pÄ internet, datornÀtverk och telekommunikationsanlÀggningar ( t ex pÄ grund av cyberbrott och hacking), (vii) naturkatastrofer, (viii) krig och terrorattacker, (ix) allmÀnna transportproblem, (x) strejker i Voldts verksamhet och (xi) andra situationer som enligt Voldts uppfattning Àr bortom dess kontroll och som tillfÀlligt eller permanent hindrar Voldt frÄn att fullgöra sina skyldigheter. Voldt har rÀtt att Äberopa force majeure om den omstÀndighet som hindrar (fortsatt) fullgörande intrÀffar efter det att Voldt borde ha fullgjort sitt löfte. Parterna kan sÀga upp sina förpliktelser enligt avtalet under force majeure. Om denna period varar lÀngre Àn tvÄ mÄnader har var och en av parterna rÀtt att sÀga upp avtalet, utan nÄgon skyldighet att betala ersÀttning till den andra parten. I den mÄn Voldt redan har fullgjort delar av sina förpliktelser enligt avtalet vid tidpunkten för force majeure, eller kommer att kunna fullgöra dem, och ett sjÀlvstÀndigt vÀrde kan tillmÀtas det fullgjorda och den del som ska fullgöras, Àr Voldt berÀttigad att fakturera den redan uppfyllda och den del som ska uppfyllas separat. Köparen Àr skyldig att betala denna faktura som om det vore ett separat avtal.

Artikel 17 Överföring av risk

Risken för förlust eller skada pÄ de produkter som Àr föremÄl för avtalet övergÄr till köparen i det att varan lÀmnar Voldts lager.

Artikel 18 Immateriella rÀttigheter

Alla immateriella rÀttigheter och upphovsrÀtter som tillhör Voldt ska uteslutande innehas av Voldt och ska inte överlÄtas till köparen. Det Àr förbjudet för köparen att avslöja och/eller mÄngfaldiga, Àndra eller göra tillgÀngliga alla dokument som Voldts immateriella rÀttigheter och upphovsrÀtt vilar pÄ till tredje part utan Voldts uttryckliga och skriftliga förhandsgodkÀnnande. Om köparen önskar göra Àndringar i varor som levereras av Voldt mÄste Voldt uttryckligen godkÀnna de avsedda Àndringarna. Köparen kan inte anvÀnda de produkter som omfattas av Voldts immateriella rÀttigheter pÄ annat sÀtt Àn vad som avtalats i avtalet.

Artikel 19 Sekretess, databehandling och sÀkerhet

Voldt kommer att behandla köparens och besökarens (personliga) uppgifter pÄ hemsidan/hemsidorna med omsorg. PÄ begÀran kommer Voldt att informera den drabbade personen. Om Voldt ska tillhandahÄlla informationssÀkerhet pÄ basis av avtalet ska denna sÀkerhet uppfylla överenskomna specifikationer och en sÀkerhetsnivÄ som inte Àr orimlig med hÀnsyn till den senaste tekniken, uppgifternas kÀnslighet och de kostnader som Àr förknippade med dem.

ARTIKEL 20 KlagomÄlsförfarandet

  1. Entreprenören ska ha ett tillrÀckligt kÀnt reklamationsförfarande och ska handlÀgga reklamationen i enlighet med detta förfarande.

  2. KlagomÄl över avtalets genomförande ska lÀmnas till entreprenören inom 7 dagar med en fullstÀndig och tydlig beskrivning efter att konsumenten upptÀckt felen.

  3. KlagomÄl som lÀmnas till entreprenören ska besvaras inom 14 dagar frÄn dagen för mottagandet. Om ett klagomÄl krÀver en överskÄdlig lÀngre handlÀggningstid ska entreprenören inom 14-dagarsperioden svara med ett meddelande om att han eller hon har tagit emot reklamationen samt ge besked om nÀr konsumenten kan förvÀnta sig ett mer utförligt svar.

  4. Om klagomÄlet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstÄr en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

  5. Vid reklamationer ska konsumenten först kontakta Voldt. För klagomÄl som inte kan lösas genom ömsesidigt samrÄd bör konsumenten kontakta Stichting WebwinkelKeur ( www.webwinkelkeur.nl ), som förmedlar kostnadsfritt. Om en lösning ÀndÄ inte kan nÄs har konsumenten möjlighet att fÄ sitt klagomÄl behandlat av Stichting GeschilOnline ( www.geschilonline.com ), vars beslut Àr bindande och dÀr bÄde entreprenör och konsument accepterar detta bindande beslut. Det finns kostnader förknippade med att lÀmna in en tvist till denna tvistnÀmnd, som konsumenten ska betala till den berörda nÀmnden. Det Àr ocksÄ möjligt att lÀmna in klagomÄl via den europeiska plattformen ODR ( http://ec.europa.eu/odr ).

  6. Ett klagomÄl upphÀver inte entreprenörens skyldigheter om inte entreprenören skriftligen anger annat.

  7. Om entreprenören anser att reklamationen Àr berÀttigad ska entreprenören efter eget gottfinnande antingen byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

ARTIKEL 21 - Tvister

NederlÀndsk lag ska uteslutande tillÀmpas pÄ avtal mellan Voldt.nl och konsumenten som dessa allmÀnna villkor gÀller.

Artikel 22 - TillÀmplig lag

NederlÀndsk lag ska tillÀmpas pÄ alla avtal mellan Voldt och köparen. TillÀmpligheten av (CISG) Wiens försÀljningskonvention Àr uttryckligen utesluten. Vid tolkningen av innehÄllet och omfattningen av dessa allmÀnna villkor ska den hollÀndska texten alltid vara avgörande. Voldt har rÀtt att ensidigt Àndra dessa allmÀnna villkor. Eventuell tvist som uppstÄr till följd av eller till följd av avtalet mellan Voldt och köparen ska avgöras av den behöriga tingsrÀtten Midden-Nederland i Utrecht, sÄvida inte bestÀmmelser i icke avvikbar lagstiftning leder till att en annan domstol Àr behörig. Maarsbergen, 26 februari 2020'